O pristupu na mrežu bilo je riječi u općem dijelu, a ovdje možete saznati detalje. Za pristup na mrežu potrebno je slijedeće:

 

1. Optička vidljivost prema pristupnoj točki i zračna udaljenost do nje najviše 1 km.

 

2. Bežična mrežna kartica standarda 802.11b (22Mbps) odnosno 802.11g (54Mbps). Razlika između ova dva standarda je kao što je vidljivo u brzini prijenosa podataka. Cijena im se kreće od 100 do 250 kn. Prije kupovine bilo bi dobro da se posavjetujete sa nama zbog moguće nekompatibilnosti nekih kartica sa pristupnim točkama koje mi koristimo.

 

3. Kupljena ili izrađena antena za područje 2,4 GHz. Oko izrade antene vam mogu pomoći članovi Radio kluba. Izrada iste će u konačnici pojeftiniti spajanje na mrežu, a kvaliteta signala neće biti ugrožena. Cijena nekih usmjerenih antena kreće se od 200 do 600 kn.

 

4. Koaksijalni kabel za povezivanje antene s karticom i pripadajući konektori. Ovdje se upotrebljava posebni koaksijalni kabel za visoke frekvencije kojem se cijena po metru kreće od 10 do 20 kn, ali ako ste bliže pristupnoj točki i ne treba vam više od 5 m kabela, može se upotrebiti i jeftiniji koaksijalni kabel za satelitske prijemnike. Cijena konektora je oko 10-ak kuna. Potrebna su dva. N i RPSMA

 

O svemu se detaljno možete informirati kod članova Radio kluba na e-mail.