Radio klub Ogulin je osnovan 1976. godine, s pozivnom oznakom YU2CFI, a djelovao je u sklopu tadašnje "Narodne obrane" jer je u to vrijeme svaka općina morala imati Radio klub. Prvi predsjednik Radio kluba bio je Milan Mišćević. Oprema koju smo posjedovali bila je skromna, ali dovoljna za rad; kratkovalni uređaj Trio TS-510 i UKV uređaj KENWOOD TR 7200. Tu su naravno bile i antene na antenskom stupu i ostala pripadajuća oprema. Klupske prostorije bile su vlasništvo "Narodne obrane". Aktivnosti radio kluba u to vrijeme svodile su se samo na održavanje radio veza. Veze su smjeli održavati radio-amateri koji bi prethodno položili radio amatersku kategoriju u nekom drugom Radio klubu jer se tada nije moglo polagati u našem klubu.

       U travnju 1980. godine, nakon godišnje izborne skupštine kluba, aktivnost i brojnost članova se povećala, pa je organiziran prvi tečaj za operatore "C" i "E" kategorije. Tečaj je uspješno završilo 18 članova, od kojih je većina i danas aktivna. Te godine su obnovljene i klupske prostorije i postavljen novi antenski sustav. Predsjednik Radio kluba u to vrijeme bio je Srećko Matanović.

 

       U ljetnim mjesecima od 1981. do 1984. godine u Radio klubu su se organizirali tečajevi za sudionike omladinske radne akcije "SORA Ogulin". Na tim tečajevima su polaznici stjecali osnovna znanja o radio amaterizmu.

 

       1984. godine od organizatora omladinske radne akcije smo dobili tri računala ORAO. Nekoliko članova koji su već tada dobro rukovali s računalima je organiziralo tečaj informatike.

 

       1985. godine u Radio klubu je po drugi put organiziran tečaj za operatore "C", "D" i "E" kategorije kojeg je uspješno završilo 15 članova. Aktivnost i rad članova Radio kluba očituje se kroz mnogobrojne QSL kartice i diplome s raznih natjecanja.

 

 
       Raspadom Jugoslavije dolazi i do promjena u "Savezu radio amatera Hrvatske" te se mjenjaju i pozivne oznake kako radio amatera, tako i radio klubova pa naš radio klub mjenja oznaku u 9A1CFI.

 

       Početkom Domovinskog rata, svi članovi kluba su se aktivno uključili u redove Narodne zaštite, ZNG-a, Policije, a kasnije i HV-a. Većina članova je djelovala u 143. brigadi i 14. domobranskoj pukovniji u Ogulinu. S tugom se prisjećamo tih dana jer je tada član našeg Radio kluba, Zlatko Petrušić, poginuo prilikom raketiranja odašiljača na Gomirkovici na kojem je obavljao redovito održavanje.

 

       Nakon Domovinskog rata, ponovno smo se okupili te nastavili s radom na području radio amaterizma. Unatoč nedostatku financijskih sredstava, nabavili smo dva računala i napravili packet-radio modeme pa smo postali aktivni i na packet-radio mreži. Uz packet-radio, nastavilo se s radom na KV-u i UKV-u. Sudjelovali smo i na raznim natjecanjima.

 

       Tijekom 1997. godine još jedna generacija uspješno je završila radiomatersku obuku, te je Radio klub dobio dosta novih članova.

 

       Od 2002. godine na natjecanju "Pokuplje", sudjelujemo kao suorganizatori što nam pričinjava veliko zadovoljstvo. Uz redovite aktivnosti radio-kluba, surađujemo i s Auto-klubom Ogulin. Za potrebe njihovih takmičenja na području grada Ogulina, organiziramo sustav veze. Time se povećava sigurnost na utrci i pojednostavljuje sam nadzor utrke.

 

       Od 2005. godine izgrađujemo bežičnu računalnu mrežu grada Ogulina pod nazivom Ogulin Wireless. O računalnoj mreži možete više pročitati u rubrici Ogulin Wireless.

 

 

 

I.O. Radio Kluba Ogulin

Marijo Brletić