Lokacija Radio Kluba Ogulin je u ulici Bernardina Frankopana 13 u potkrovlju zgrade. Zbog ruševnog stanja krovišta zgrade, 2005. godine je isto renovirano ali su zbog toga morale biti srušene prostorije u potkrovlju.

 

       Privremena lokacija Radiokluba Ogulin je na gradskoj tržnici, objekt Stanoprivrede (do parkirališta) u podkrovlju.

       Svakog petka od 20:00 do 22:00 sata je klupski dan pa zainteresirani mogu navratiti.

 

9A6JWI, Mario.