Računalna mreža Radio Klub Ogulin je za sada zamišljena kao radna grupa računala pod nazivom 9A1CFI. Postavljen je i DHCP server koji će vam automatski dodjeliti IP adresu. Stoga krenimo od početka.

VAŽNO: Ako koristite Vaše računalo u nekoj drugoj mreži (kod kuće ili na poslu) i ne želite mjenjati postavke svog računala pročitajte upute na kraju ove stranice.


Postavke koje morate napraviti na računalu su slijedeće:


1. Ispravno instalirati bežičnu mrežnu karticu.


2. U svojstvima kartice pod TCP/IP postavkama podesiti automatsku dodjelu IP adrese (ova postavka je zadana odmah nakon instalacije mrežne kartice).


3. Dati naziv svome računalu, ako to već niste te kreirati radnu grupu (Work Group) sa imenom 9A1CFI.


4. Pomoću monitor programa koji dolazi sa svakom bežičnom mrežnom karticom, potrebno je pretražiti opseg (scan) i ako u popisu vidite link čiji je SSID Radio Klub Ogulin xx (xx je zamjenjeno imenom lokacije linka), potrebno je odabrati isti. Ako vidite dva linka, odaberite onaj jačeg signala.


5. Nakon ovoga bi trebali biti spojeni i u mrežnim mjestima pod 9A1CFI grupom vidjeti svoje računalo i računalo Radio Kluba Ogulin koje je uključeno 24 sata. Ako je još netko na mreži, moći ćete ga vidjeti.


       Ako imate bilo kakvih problema prilikom spajanja ili konfiguriranja računala, slobodno se obratite na e-mail i rado ćemo vam pomoći.


VAŽNO:

Ako na računalu već imate podešenu neku svoju mrežu i ne želite mjenjati te postavke, možete i bez promjena pristupiti mrežnoj grupi računala 9A1CFI ako zadovoljite uvjete pod 1, 2 i 4. Tada ćete pod "My Network Places" ili "Moja mrežna mjesta" kliknuti na View Workgroup Computers odnosno pretraži računala u mreži te zatim kliknuti na Microsoft Windows Network i tu ćete ugledati pored Vaše radne grupe (Workgroup) i radnu grupu 9A1CFI kojoj slobodno možete pristupiti. Jedina razlika je što nitko neće vidjeti Vaše računalo u grupi 9A1CFI već u Vašoj grupi. Stoga skrećem pozornost svima da iz sigurnosnih razloga pripaze koje resurse dijele na mreži. Ako Vam nisu jasni ovi termini, a na računalu koje Vam je inače umreženo u neku Vašu grupu imate povjerljivih podataka, slobodno nam se javite da Vas savjetujemo kako da osigurate svoje računalo od neovlaštenog pristupa, a da ujedno možete koristiti resurse mreže Radio Kluba Ogulin.