Evo nabrojati ću servise pa ću posebno objasniti svaki od njih. To su: Web servis, mail servis, VoIP servis, Forum te WEB kamera.

 WEB servis - to je servis koji služi za pohranu i distribuciju WEB stranica na našoj mreži. Za sada je još u probnoj fazi, a ako se ukaže potreba, moći ćemo našim korisnicima ponuditi i prostor na serveru za smješaj nekih manjih osobnih stranica. Ova usluga bi radila isključivo u lokalnoj mreži i stranice se nebi distribuirale na internet
Mail servis - ovo je klasični servis za razmjenu e-mail poruka između korisnika računalne mreže Radio Kluba Ogulin. Radi sa klasičnim e-mail klijen programima ili preko WEB sučelja. Za sada ne prosljeđuje poruke na internet nego je razmjena e-mailova moguća jedino unutar mreže ali je to korisan servis ako recimo svojem prijatelju, dok nije spojen na mrežu, želite poslati neku datoteku od 50-ak i više MB. Veličina poštanskog sandučića je za sada ograničena jedino kapacitetom tvrdog diska ugrađenog u računalo Radio Kluba Ogulin.
VoIP servis - ovaj servis služi kako mu i naziv govori, za glasovno komuniciranje između korisnika mreže Radio Kluba Ogulin. Upotreba je vrlo jednostavna, a pored glasovne komunikacije postoji mogućnost video komunikacije ukoliko posjedujete WEB kameru te slanje kratkih poruka odnosno poznati chat. Program koji se pri tom koristi sličan je izgledom telefonu, a i rad je vrlo jednostavan. Dovoljno je odbirati željeni broj ili osobu pozvati iz imenika. Postoji još mogučnost konferencijske veze te indikacija prisutnosti na mreži.
Forum - na našem serveru je instaliran program za forum. Kada se spojite na mrežu i pribavite IP adresu, jednostavno u Internet Explorer ili neki drugi preglednik upišite IP adresu 192.168.10.40 . Na stranici koja Vam se otvori odaberite registracija i dalje će Vam sve biti jasno.
WEB kamera - nebi se baš moglo reći da je ovo servis, ali spomenimo da se sa Frankopanske kule i Kleka uz pomoć naše bežične mreže na internet odašilje slika.